¬ашата оценка
5 от 2 гласа

«а —тенли “равъл

«а —тенли “равъл

лиценз за “уроператор —тенли “равъл, застраховка на —тенли “равъл, договор за пътуване на —тенли “равъл

 
“ј "—тенли “равъл" е създадена през 2000г. ѕървоначалната ни иде€ беше да насочим усили€та си към близки дестинации като “урци€ и √ърци€, като предлагаме почивки в по-малко познати курорти. — течение на времето към екипа ни се присъединиха колеги, които допринесоха за разработки на програми за централна ≈вропа, »зраел,  уба и ƒубай.
ѕо€вата на нискотарифни полети ни помогна да предложим на нашите туристи самолетни почивки на добра цена без това да се отрази на качеството им. ”частието ни в н€колко европейски проекта доведе до натрупване на допълнителен опит и създаването на нови контакти.
Ѕлагодарим на всички, които ни подкреп€ха и в€рваха през годините и се над€ваме нашето при€телство да продължи!


ƒокументи на фирмата:
Ћиценз за “ќ и “ј є – -01-6918
«астраховка "ќтговорност на “ќ"
јдминистратор на лични данни
ƒоговор за организирано пътуване

ќЅў» ”—Ћќ¬»я «ј «јѕ»—¬јЌ≈

1. Ќ≈ќЅ’ќƒ»ћ» ƒќ ”ћ≈Ќ“» » ”—Ћќ¬»я «ј «јѕ»—¬јЌ≈
1.1. «а всички български граждани по програми, които включват страни извън ≈—, с изключение на Ќорвеги€ - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.2. «а туристи - български граждани над 18г., по програми, които включват само страни членки на ≈— или Ўвейцари€, Ќорвеги€, ’ървати€ и —ърби€ - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт.
1.3. «а деца под 18г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.3.1. «а деца под 18г., пътуващи сами или с едини€ от родителите, освен необходими€т документ за самоличност, e необходима и нотариално заверена деклараци€ на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. ќригиналната деклараци€ и 2 копи€ следва да се нос€т по време на екскурзи€та.
1.4. ¬иза - виж т. 4.
1.5. ƒоговор за организирано пътуване - сключва се в 2 екземпл€ра при записване за определена програма.
1.6. ¬аучер за организирано пътуване - получава се в два екземпл€ра, след заплащане на пълната стойност на екскурзи€та и за€вените допълнителни услуги.
1.7. «астраховка - виж т.9.
1.8. ‘ормул€р за лични данни с посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
ѕри неизпълнение на услови€та по т. 1.1. - 1.8., “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

2. —–ќ  «ј «јѕ»—¬јЌ≈ » — Ћё„¬јЌ≈ Ќј ƒќ√ќ¬ќ–
«а да за€вите ¬ашето пътуване е необходимо да внесете документи, да сключите договор като заплатите договорени€ в договора депозит и остатъка от сумата най-късно до определената дата според програмата.

3. ÷≈Ќ», —–ќ ќ¬≈ » Ќј„»Ќ Ќј ѕЋјўјЌ≈
3.1. ÷ените за вс€ка екскурзи€ включват услуги, подробно описани за вс€ка програма поотделно. ¬ цените за програмите, включващи туристически услуги на територи€та на ≈— е включен ƒƒ— /данък добавена стойност/.
3.2. ÷ените по всички сключени договори са гарантирани от агенци€та и не подлежат на пром€на.
3.3. Ќачин на плащане - «аплащането може да се извърши в брой или по банков път. «аплащането се извършва еднократно или разсрочено. «а всички платени в брой суми се издава касова бележка.

4. ¬»«ќ¬ –≈∆»ћ
4.1. јгенци€та не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. ѕри евентуален отказ от пътуване, поради въвеждането на визов режим след сключване на договор за организирано пътуване, ¬ъзложител€т заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно т. 13.
4.2. √раждани на други страни следва самосто€телно да провер€т и изпълн€т изисквани€та за паспортен и визов режим в съответните посолства. ѕри неизпълнение на тези изисквани€, агенци€та не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

5. ’ќ“≈Ћ»
“уристите се настан€ват в хотели категори€ от 5 ***** до 1 *, което е посочено конкретно за вс€ка програма. Ќастан€ването е в двойни стаи със самосто€телен санитарен възел.  атегори€та на хотелите се определ€ съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните страни. Ќе всички хотели категори€ 3 *** разполагат с климатик и телевизор. ¬ н€кои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепци€та на хотела. “уристът следва да има предвид, че настан€ването в хотелите навс€къде в ≈вропа обикновено става след 14.00 ч. ѕри възможност настан€ването може да стане и по-рано.
5.1. јко туристът пътува самосто€телно, доплащането за единична ста€ е задължително, ако изрично желае да бъде настанен самосто€телно.
5.2. ѕри желание за настан€ване в ста€ с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло представл€ва сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. ƒобав€нето на допълнително легло намал€ва пространството в ста€та и създава неудобство и за тримата туристи. Ќе се препоръчва настан€ване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
5.3. ¬ хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се остав€т хранителни остатъци и бутилки. ѕри ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал, не забрав€йте да заплатите тези услуги на рецепци€.
5.4. јгенци€та не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в ста€та на хотела. “ърсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.
5.5. ѕри хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнас€нето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. ¬ противен случай се налагат глоби на м€сто. јгенци€та не носи отговорност за това.
5.6. ѕри екскурзиите на база полупансион, вечер€та се предлага в ресторанта на хотела, в който са настанени туристите или в непосредствена близост до него.
5.7. Ќапитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене - закуска, об€д или вечер€ - се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената. ¬ н€кои заведени€ се предлагат напитки без клиента да ги е поръчал, след което му се предостав€ сметка.

6. “–јЌ—ѕќ–“ » Ѕј√ј∆
6.1. јвтобусните екскурзии се провеждат с комфортни туристически автобуси - NEOPLAN, SETRA, MAN, BOVA, MERCEDES BENZ, IVECO, KING LONG. јвтобусите са предназначени за туристическо обслужване и са лицензирани от ћинистерство на “ранспорта. “ова гарантира отлично техническо състо€ние, външен вид, интериор и всички удобства за дълъг път: климатик, висок пътнически етаж с панорамни стъкла, хладилник и мини бар, машина за топли напитки, видеосистема, радиокасетофон и микрофон, втора врата, индивидуално осветление и вентилаци€ за всеки турист, подвижни седaлки и регулиращи се облегалки, обемни багажници и др.  онсумаци€та на напитки се заплаща допълнително. ¬ превозните средства не се разрешава пушене! ¬ превозните средства не се разрешава хранене! »зисква се спазването на правила за хигиена и безопасност. ѕо време на пътуването се прав€т почивки през интервал от 3 ч. - 4 ч.
6.2. «а вс€ко превозно средство са в сила изисквани€ за максимално допустимо тегло. ѕо стандарт са разрешени 20 кг. за багажника и 5 кг. ръчен багаж. ѕодгответе багажа си в компактно състо€ние.
6.3. Ќастан€ването в автобуса става по реда на сключените договори.

7. ћя—“ќ Ќј “–Џ√¬јЌ≈ » ћя—“ќ Ќј ѕ–»—“»√јЌ≈
7.1. ћ€стото на тръгване и пристигане се определ€ конкретно за вс€ка програма. ћ€стото на тръгване и пристигане може да се промени непосредствено преди това по технически причини - демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.

8. ¬–≈ћ≈ «ј »«ѕЏЋЌ≈Ќ»≈
¬сички об€вени часове са в местно време. ¬сички об€вени времена на пристигане са ориентировъчни. ¬ъзможни са закъснени€, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от нас обсто€телства - виж т. 11. ¬ тези случаи, агенци€та не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.

9. «ј—“–ј’ќ¬ ј
9.1. Ќа всички туристи до 70 г. се осигур€ва застраховка Уѕомощ при пътуване в чужбинаФ, ко€то е включена в цената на екскурзи€та, с лимит на отговорност 5000 EUR /ако не е посочено друго в офертата/. ¬сички туристи между 70г. - 85г. следва да доплат€т стойността на завишението за застраховка с лимит на отговорност 5000 EUR. ¬сички туристи над 85 г. Ќ≈ подлежат на застраховане. «астраховката е в сила по време на пътуването извън Ѕългари€. «астраховките се сключват със «јƒ ДјрмеецУ.
9.2. ¬секи турист има право да сключи застраховка Дќтм€на на пътуванеФ, съгласно ќбщите услови€ на застраховател€.
9.3. ¬секи турист има право да сключи застраховка Дѕомощ при пътуване в чужбинаФ с по-висок лимит на отговорност, съгласно ќбщите услови€ на застраховател€.

10. —ѕ≈÷»јЋЌ» »«»— ¬јЌ»я
Ќеобходимо е да ни информирате за всички ¬аши специални изисквани€ преди да сключите договор за организирано пътуване, за да имаме възможност да отговорим на т€х. ћоже да се наложи да направим разходи за да осъществим ¬ашите специални желани€, както и за н€кои от т€х да се наложи да заплатите допълнителна цена, предварително или на м€сто.

11. Ќ≈ѕ–≈ќƒќЋ»ћј —»Ћј, ‘ќ–—ћј∆ќ–Ќ» »Ћ» Ќ≈«ј¬»—≈ў» ќ“ Ќј— ќЅ—“ќя“≈Ћ—“¬ј
ѕо време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични услови€, усложнена обстановка по пътищата, забав€не на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени меропри€ти€, стачки, военнополитически конфликти и ограничени€, природни бедстви€, пром€на в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авари€ с превозното средство по време на път и други изключителни обсто€телства.  ато непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита €вление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължени€. ѕри тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действи€ според конкретно възникналата ситуаци€, без агенци€та да носи отговорност и да дължи неустойки за това. ¬ случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма Ц съконтрагент на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј и т€ възстанови на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј той ще възстанови преведените суми на “”–»—“»„≈— »я ј√≈Ќ“, или на “”–»—“ј.

12. ћ»Ќ»ћјЋ≈Ќ Ѕ–ќ… “”–»—“»
≈кскурзиите се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен към вс€ка програма конкретно. јгенци€та си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определени€ минимум от туристи за провеждане на програмата до 7 дни преди датата на отпътуване. ¬ случаите когато за определена дата има извънредни автобуси, срокът за анулиране на екскурзи€та за извънредните автобуси е 48 часа преди началото на екскурзи€та. ¬ този случай, агенци€та възстанов€ва всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсаци€ за анулирането на за€веното пътуване.

13. ѕ–ќћ≈Ќ» ѕќ ƒќ√ќ¬ќ–ј «ј ќ–√јЌ»«»–јЌќ ѕЏ“”¬јЌ≈, ќ“ ј«», јЌ”Ћј÷»» » –јЌЌ» «јѕ»—¬јЌ»я
13.1. ¬ случай на отказ от пътуването и прекрат€ване на договора от страна на ѕотребител€, “уроператорът удържа следните неустойки по автобусните програми (ако не е посочено друго в програмата):
13.1.1. ƒо 40 календарни дни преди датата на пътуването - без неустойки.
13.1.2. ќт 39 до 30 календарни дни преди датата на пътуването Ц 30% от общата цена на организираното пътуване.
13.1.3. ќт 29 до 20 календарни дни преди датата на пътуването Ц 75% от общата цена на организираното пътуване.
13.1.4. ќт 19 до датата на пътуването Ц 100% от общата цена на организираното пътуване.
13.2. ¬ случай на отказ от пътуването и прекрат€ване на ƒоговора от страна на ѕотребител€, “уроператорът удържа следните неустойки по самолетните програми (ако не е посочено друго в програмата):
13.2.1. ƒо 80 календарни дни преди датата на пътуването - без неустойки
13.2.2. ќт 79 до 50 календарни дни преди датата на пътуването - в размер на 50% от общата цена на организираното пътуване.
13.2.3. ќт 49 до 30 календарни дни преди датата на пътуването - в размер на 80% от общата цена на организираното пътуване.
13.2.4. ќт 29 до датата на пътуването - 100% от общата цена на организираното пътуване.
13.3. ”слови€ за ранни записвани€:
13.3.1. –анните записвани€ са валидни при резерваци€ и плащане, направени до об€вените промоционални дати!
13.3.2. ¬с€ка пром€на на име на турист или дата на пътуване по резерваци€ за ранно записване, се заплаща по съответната дата на
стандартните цени!
13.3.3. ¬секи турист който резервирал и заплатил пакет за ранно записване в случай на отказ от пътуване и невъзможност да смени датата и заплати по основни тарифи губи на 100% внесената сума

14. ѕќ¬≈ƒ≈Ќ»≈ Ќј “”–»—“»“≈
14.1. ѕреди пътуването - јгенци€та си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на вс€ко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причин€ва опасност, стрес, вреди, гн€в или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенци€та. ¬ този случай, агенци€та не дължи об€снение или неустойка за анулаци€та. Ќа потребител€ се връща заплатената до момента сума.
14.2. ѕо време на пътуването - “уристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. ћоже да ¬и глоб€т за изхвърл€не на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено м€сто. јгенци€та си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулаци€ на услуги до кра€ на пътуването, на вс€ко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител - полицай, митнически или граничен служител, то причин€ва опасност, стрес, вреди, гн€в или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенци€та. јгенци€та не дължи об€снение или неустойка за анулаци€та, в случай че про€вата, причинила анулаци€та е документирана с протокол, подписан от присъстващи на м€сто служебни лица или туристи.
14.3. «акъснели туристи не се изчакват и на т€х не се възстанов€ват услуги, които не са ползвани. ¬ъв всички случаи при отклонение от програмата и не€в€ване в определените от водач-екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи за това на посочените във ваучера телефонни номера.
¬ посочените в 14.3. случаи агенци€та не носи отговорност за последстви€та и не възстанов€ва средства за услугите, които не са ползвани.

15. ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“ » –≈ Ћјћј÷»»
јгенци€та носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата. јгенци€та не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълн€ват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформ€т с отделни документи за изпълнението им - билети: фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. ¬ тези случаи, материална и морална отговорност пред клиента носи конкретни€т изпълнител на услугата, като взаимоотношени€та между клиента и изпълнител€ са описани в конкретните документи. јгенци€та не носи отговорност при пром€на на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформ€т с отделен документ - билет, включително фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. ѕром€ната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. ѕри евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките от т.13.
јгенци€та не носи отговорност за за€вени и заплатени услуги по време на самата екскурзи€, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предостав€нето на услугата или не.
јгенци€та не носи отговорност при забав€не поради независещи от нас обсто€телства или непреодолими събити€.
”слуги, които не са консумирани по вина на туриста не подлежат на компенсаци€, стойността им не се възстанов€ва и не се €в€ват основание за претенции от негова страна.
јгенци€та не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламаци€ на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с т€х или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжени€, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, ко€то се установ€ва на м€сто.
јгенци€та не носи отговорност пред туриста в случай, че поради алкохолно или наркотично опи€нение туристът възпреп€тства изпълнението на програмата. јгенци€та не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански про€ви от страна на туриста, агенци€та му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изц€ло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на м€сто служебни лица или други туристи.
јгенци€та не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в ста€та на хотела. ¬ подобни случаи екскурзоводът и агенци€та съдействат на потърпевши€ до степен, при ко€то не се нарушава туристическата програма на ц€лата група. ¬сички разходи по тези действи€ са за сметка на потърпевши€.
ѕри несъответствие на туристическото обслужване с предварително об€вените услови€ на програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода. —лужебното лице, получило рекламаци€та, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването си. ѕолучилите рекламаци€та се стрем€т да разрешат възникнали€ проблем на м€сто. јко туристът не пред€ви рекламаци€ по гореописани€ начин, то след завръщането му неговите претенции н€ма да бъдат разгледани и уважени.
¬ случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзи€, се състав€ протокол, потвърждаващ конкретното обсто€телство, като един екземпл€р се остав€ на туриста. ¬ такъв случай в 14 (четиринадесет) дневен срок след завръщането си, туристът следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламаци€, подписан от служител€ на агенци€та.
–екламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им.